Nikosia. Els refugiats – 7 de juny 2017

Avui parlem de les persones que busquen arribar a la Unió Europea en busca de refugi i asil, un tema que qüestiona les fronteres físiques i mentals de la Europa-fortalesa. Hi haurà entrevista i música en viu i varies persones que participen al 6è Congrés de la FCCSM «Migracions, exili i refugi, drets humans i salut mental».